נושא: ביקורת ציבורית לת"י 5068 -חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5113 - נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג
חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים
חברי ועדת המומחים 620401 - סימון אנרגטי של בניינים
חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות
חברי ועדת המומחים 511409 - בידוד תרמי של בניינים
חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי
חברי ועדת המומחים 620419 - בנייה בת-קיימה - פנים
חברי הוועדה הטכנית 6204 - בנייה ידידותית לסביבה
חברי ועדת המומחים 820308 - מעטפת הבניין-משרדים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית לת"י 5068 -חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים

רויזיה לת"י 5068 : מערכות זיגוג בבניינים-סימון בתווית אנרגייה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 60 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 14/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lital_sh@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ליטל שקד, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ליטל שקד: טל' 03-6465274 דוא"ל: lital_sh@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter106655_2.docx
05068-00-00-0.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 511326 - סימון אנרגטי של מערכות זיגוג