נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לגליון תקון 2206-2-0 גלגילון לכיבוי אש:דרישות תכן התקנה ותחזוקה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות

חברי הוועדה הטכנית 5412 - ציוד ומערכות לכיבוי אש

חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הנדון: גליון תקון לת"י 2206 חלק 2.0:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לגליון תקון המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות בגליון תקון גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 17/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lena_la@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ילנה לנדאו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ילנה לנדאו: טל' 03-7454060 דוא"ל: lena_la@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter107025.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 541226 - גלגלונים לכיבוי אש