נושא: הפצה לביקורת ציבורית הצעת טיוטת התקן לת"י 5281 חלק 3.4- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 6204 - בנייה ידידותית לסביבה

חברי הוועדה המרכזית 6200 - הגנת הסביבה

חברי ועדת המומחים 620409 - בנייה בת קיימה-בנייני מגורים

חברי ועדת המומחים 620416 - בנייה בת קיימה-בנייני תעשיה

חברי ועדת המומחים 620417 - בנייה בת קיימה: כללי

חברי ועדת המומחים 820308 - מעטפת הבניין-משרדים

חברי ועדת המומחים 620418 - גרעין ומעטפת בנייני משרדים

חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים

חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי

איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הפצה לביקורת ציבורית הצעת טיוטת התקן לת"י 5281 חלק 3.4- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר

הצעה לת"י 5281 חלק 3.4: בנייה בת-קיימה(בנייה ירוקה)-עבודות פנים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lital_sh@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ליטל שקד, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ליטל שקד: טל' 03-6465274 דוא"ל: lital_sh@sii.org.il
שלום לכולם מצורפת הצעת טיוטת התקן לת"י 5281 חלק 3.4 -בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר, חלק חדש בסדרת התקנים של ת"י 5281. משך תקופת הביקורת הציבורית הינה 30 יום.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter108686.docx
175021_05281-03-04-0-w2003-20.pdf
175021_05281-00-00-2-w2013-20.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 620419 - בנייה בת-קיימה - פנים