נושא: מכתב לביקורת ציבורית מרוכז להצעות לתקנים הישראליים ת"י 29159, ת"י 29164 ות"י 29197

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 8100 - טכנולוגיית המידע והתקשורת

חברי הוועדה הטכנית 8140 - ביומטריה

חברי הוועדה הטכנית 8114 - אבטחת סייבר(CYBER)

התאחדות בוני הארץ
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

מכתב לביקורת ציבורית מרוכז להצעות לתקנים הישראליים ת"י 29159, ת"י 29164 ות"י 29197

הצעה לת"י 29159 חלק 0.0: טכנולוגיית המידע - כיול ביומטרי, הגדלה ו
הצעה לת"י 29164 חלק 0.0: טכנולוגיית המידע - ביומטרייה: מינשק לתכנ
הצעה לת"י 29197 חלק 0.0: טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה להערכת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 04/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter108854.docx
publicReviewLetter108853.docx
publicReviewLetter108857.docx
174505_29164-00-00-0-level 20.pdf
174505_29197-00-00-0-level 20.pdf
174505_29159-01-00-0-level 20.pdf

בכבוד רב,
דנית סניקוב
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 814001 - ביומטריה