נושא: ביקורת ציבורית להצעת הרוויזה לת"י 1313: טמפונים לווסת

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 6400 - ציוד רפואי

חברי הוועדה הטכנית 6410 - ציוד רפואי

המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

ביקורת ציבורית להצעת הרוויזה לת"י 1313: טמפונים לווסת

רויזיה לת"י 1313 חלק 0.0: אבזרים להיגיינה של האישה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 03/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il
לתשומת לבכם: ניתן יהיה לצפות בהצעת הרוויזיה גם באתר מכון התקנים, החל מיום ראשון, ה- 07/07/2019.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109038.docx
175228_1313 form for stage 20.doc
175228_1313 for public review PDF.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6401 - מוצרי חבישה