נושא: הצעה לתקן ישראלי ת"י 5827 חלק 11.2 - פרסום לביקורת ציבורית

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 8302 - מערכות מנהרות ותחבורה

חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה

חברי הוועדה הטכנית 5127 - מינהור

חברי ועדת המומחים 512702 - תכן מנהרות לתחבורה

חברי ועדת המומחים 830202 - בטיחות, כבאות והצלה למנהרות

התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעה לתקן ישראלי ת"י 5827 חלק 11.2 - פרסום לביקורת ציבורית

הצעה לת"י 5827 חלק 11.0: מנהרות כביש - תפעול המנהרה: מרכז בקרה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 15/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109049.docx
174326_05827-11-02-0-level 20 w RABT.pdf

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 830203 - ניהול ובקרת תנועה למנהרות לתחב