נושא: טיוטה לרוויזיה לתקן ישראלי ת"י 5826 חלק 3 - שיטות תימוך ודיפון - ביקורת ציבורית

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין

חברי הוועדה הטכנית 5127 - מינהור

חברי הוועדה המרכזית 2300 - תחבורה

חברי הוועדה הטכנית 2302 - תפעול ותחזוקת מנהרות לתחבורה

חברי הוועדה הטכנית 5123 - עבודת סלילה ותשתית

חברי הוועדה הטכנית 5104 - עומסים אופייניים על מבנים

חברי הוועדה הטכנית 5116 - בטיחות אש

חברי הוועדה הטכנית 5118 - פיתוח שטח

חברי הוועדה הטכנית 5105 - קרקע וביסוס

חברי ועדת המומחים 510105 - קירות תמך גמישים

חברי הוועדה הטכנית 5102 - תכן שלד מפלדה

חברי הוועדה הטכנית 2301 - תחבורה מסילתית

חברי ועדת המומחים 510109 - חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות

חברי ועדת המומחים 510107 - חוקת הבטון : בטון דרוך

חברי ועדת המומחים 510104 - קירות תומכים

חברי ועדת המומחים 510101 - חוקת הבטון : עקרונות

חברי הוועדה הטכנית 5101 - תכן שלד מבטון מזויין

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

טיוטה לרוויזיה לתקן ישראלי ת"י 5826 חלק 3 - שיטות תימוך ודיפון - ביקורת ציבורית

רויזיה לת"י 5826 חלק 3.0: מנהור: שיטות תימוך

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 30/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109118.docx
174447_05826-03-00-0 -level 20.2.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 512702 - תכן מנהרות לתחבורה