נושא: ביקורת ציבורית לת"י 4466 חלק 3- פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, רוויזיה

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 5107 - פלדה לזיון בטון

חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין

חברי הוועדה הטכנית 5101 - תכן שלד מבטון מזויין

חברי ועדת המומחים 510109 - חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות

חברי הוועדה הטכנית 5127 - מינהור

חברי ועדת המומחים 510103 - תכן גשרים

חברי הוועדה הטכנית 5104 - עומסים אופייניים על מבנים

חברי ועדת המומחים 510105 - קירות תמך גמישים

חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות

חברי ועדת המומחים 510107 - חוקת הבטון : בטון דרוך

חברי הוועדה הטכנית 5102 - תכן שלד מפלדה

חברי ועדת המומחים 510101 - חוקת הבטון : עקרונות

חברי ועדת המומחים 510605 - בטון - דרישות

חברי הוועדה הטכנית 5120 - טפסות ופיגומים

חברי הוועדה הטכנית 5106 - חומרים ומוצרים לבטון

חברי ועדת המומחים 510111 - צינורות גליליים מבטון ומבטון

לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
יצרני תו תקן
מעוניינים

ביקורת ציבורית לת"י 4466 חלק 3- פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, רוויזיה

רויזיה לת"י 4466 חלק 3.0: פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 11/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lital_sh@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ליטל שקד, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ליטל שקד: טל' 03-6465274 דוא"ל: lital_sh@sii.org.il
משך תקופת הערות הציבור הינה 30 יום.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109168_1.docx
174288_תי 4466 חלק 3- רוויזיה לביקורת ציבורית.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 510706 - פלדה לזיון בטון