נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 5515-13-0 ציוד ספורט-מתקנים רב תכליתיים

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות

חברי הוועדה הטכנית 5418 - כללי: מכונאות

חברי הוועדה הטכנית 5418 - כללי: מכונאות

חברי ועדת המומחים 541820 - ציוד ספורט

התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
משרד התרבות והספורט
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
משרד החינוך
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 5515 חלק 13.0: ציוד ספורט-מתקנים רב תכליתיים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 05/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת gurevich_h@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי חיים גורביץ, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה חיים גורביץ: טל' 03-6465237 דוא"ל: gurevich_h@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109623_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 541820 - ציוד ספורט