נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 1080-39-0 טכנולוגיית מידע הגדרות מונחים: ממשק משתמש

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 8100 - טכנולוגיית המידע והתקשורת

חברי הוועדה הטכנית 8110 - מונחים לטכנולוגיית המידע

איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 1080 חלק 39.0: טכנולוגיית מידע הגדרות מונחים:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 65 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 31/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter110819_2.docx

בכבוד רב,
דנית סניקוב
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 8110 - מונחים לטכנולוגיית המידע