נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 877-4-0 ירקות ופירות מוקפאים : אפונה מוקפאת

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון

חברי הוועדה הטכנית 5542 - פירות וירקות מוקפאים

חברי ועדת המומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים

חברי הוועדה הטכנית 5545 - מיקרוביולוגיה של מזון

חברי הוועדה הטכנית 5544 - סימון מוצרי מזון

איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 877 חלק 4.0: ירקות ופירות מוקפאים : אפונה מוקפאת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 23/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111093.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים