נושא: מכתב לביקורת ציבורית של 28 יום - טיוטת ת"י 5140 חלק 2.3 - מכשיר אכיפה מאויש: מכשיר למדידת מהירות באמצעות מכם דופלר

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 8303 - טכנולוגיות תחבורה מתקדמות

חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה

חברי הוועדה המרכזית 6300 - רכב

חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה

התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

מכתב לביקורת ציבורית של 28 יום - טיוטת ת"י 5140 חלק 2.3 - מכשיר אכיפה מאויש: מכשיר למדידת מהירות באמצעות מכם דופלר

הצעה לת"י 5140 חלק 2.3: דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתעוד

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 18/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת danit.lavie@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי דנית סניקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה דנית סניקוב: טל' 03-7454047 דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111107.docx
175087_טיוטה לתקן ישראלי 5140 חלק 2.3 - ממאל - ביקורת ציבורית.pdf

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 830301 - מכשירים לאכיפת עבירות מהירות