נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה לתקן הישראלי ת"י 37120-0-0 פיתוח בר קיימה של קהילות -אינדיקטורים

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 8205 - עיר חכמה

חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה

רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 37120 חלק 0.0: פיתוח בר קיימה של קהילות -אינדיקטורים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 25 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 02/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111141_1.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 820502 - ערים חכמות