נושא: ביקורת ציבורית להצעת הרוויזיה לת"י 441 חלק 4: שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון

חברי ועדת המומחים 550415 - מלפפונים וירקות מוחמצים

חברי ועדת המומחים 550412 - שימורי פירות וירקות

איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

ביקורת ציבורית להצעת הרוויזיה לת"י 441 חלק 4: שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים

רויזיה לת"י 441 חלק 4.0: שימורי פירות מסוימים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il
ניתן יהיה לעיין בהצעת הרוויזיה באתר מכון התקנים, החל מיום ראשון, ה- 30/06/2019. בברכה, הדר קיסר

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111334.docx
175157_441 part 4 form for stage 20.doc
175157_441 part 4 for public review.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5504 - שימורי פירות וירקות