נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 23601 זיהוי בטיחות - שלטים לתוכניות מילוט

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 23601 זיהוי בטיחות - שלטים לתוכניות מילוט

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 01/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת meital_ka@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיטל קמיליאן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיטל קמיליאן: טל' 03-6465021 דוא"ל: meital_ka@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111367_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6604 - סימנים וסמלים בבטיחות