נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 9612-0-0 אקוסטיקה: קווים מנחים למדידה ולהערכה של חשיפה לרעש בסביבת

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות

לשכת המהנדסים והאדריכלים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקת
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 9612 חלק 0.0: אקוסטיקה: קווים מנחים למדידה ולהערכה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת meital_ka@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיטל קמיליאן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה מיטל קמיליאן: טל' 03-6465021 דוא"ל: meital_ka@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111372.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6605 - בטיחות בתהליכי עבודה