נושא: מכתב לביקורת ציבורית מרוכז לטיוטה לתקן ת"י 6578 - תקשורת ייעודית לטוח קצר עבור מערכות תבוניות לתחבורה שיתופיות-דרישות והנחיות

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה

חברי הוועדה המרכזית 8100 - טכנולוגיית המידע והתקשורת

חברי הוועדה הטכנית 5809 - תאימות אלקטרומגנטית

לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
האיגוד הישראלי למערכות תבוניות
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

מכתב לביקורת ציבורית מרוכז לטיוטה לתקן ת"י 6578 - תקשורת ייעודית לטוח קצר עבור מערכות תבוניות לתחבורה שיתופיות-דרישות והנחיות

הצעה לת"י 6578 חלק 0.0: תקשורת ייעודית לטווח קצר למערכות תבוניות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 02/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il
ראו מסמך מצורף בברכה יצחק אקרמן רכז

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111402_1.docx
175217_06578-00-00-0-level 20.3.pdf

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 8303 - טכנולוגיות תחבורה מתקדמות