נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לגליון תקון 1149-0-0 בתי תקע משןתפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה

חברי ועדת המומחים 520218 - תקעים ובתי תקע

חברי הוועדה הטכנית 5802 - מערכות קליטה משותפת

חברי ועדת המומחים 580203 - רכיבים לאנטנות ולמערכות טל"כ

חברי הוועדה הטכנית 5202 - אבזרים חשמליים

המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הנדון: גליון תקון לת"י 1149 חלק 0.0:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לגליון תקון המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בגליון תקון גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 04/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111526.docx

בכבוד רב,
זיוה שלו
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5802 - מערכות קליטה משותפת