נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 1847-7-0 סולמות: סולמות ניידים עם פלטפורמה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות

התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 1847 חלק 7.0: סולמות: סולמות ניידים עם פלטפורמה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
19/03/2019 הערות יתקבלו עד ליום אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת meital_ka@sii.org.il.
69977 כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב או לפקס:6412762- 03, לידי מיטל קמיליאן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה מיטל קמיליאן: טל' 03-6465021 דוא"ל: meital_ka@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111548.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6603 - הגנה בפני נפילה מגובה