נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 1080 חלק 40.0 טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: איכות

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 8100 - טכנולוגיית המידע והתקשורת
חברי הוועדה הטכנית 8110 - מונחים לטכנולוגיית המידע
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 1080 חלק 40.0: טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: איכות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 63 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 30/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111556_1.docx

בכבוד רב,
דנית סניקוב
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 8110 - מונחים לטכנולוגיית המידע