נושא: הפצה להערות הציבור של הצעת הרוויזיה לת"י 221 - טרפנטין מינרלי

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה

חברי הוועדה הטכנית 5308 - כימיקלים

המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
יצרני תו תקן
מעוניינים

הפצה להערות הציבור של הצעת הרוויזיה לת"י 221 - טרפנטין מינרלי

רויזיה לת"י 221 חלק 0.0: טרפנטין מינרלי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 11/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת boimel_y@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יניב בוימל, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יניב בוימל: טל' 03-6465280 דוא"ל: boimel_y@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111619_2.docx
175072_SI221_REVISION DRAFT FOR PUBLIC REVIEW_JUNE2019.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 530828 - טרפנטין מינרלי