נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 370-0-0 מרגרינה וממרחים אחרים

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון

איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 370 חלק 0.0: מרגרינה וממרחים אחרים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 08/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111626.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5508 - שומנים ושמנים צמחיים ומוצריהם