נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 60601-2-16 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה, להמודי

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה

רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 60601 חלק 2.16: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
19/03/2019 הערות יתקבלו עד ליום אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת amit_as@sii.org.il.
69977 כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב או לפקס:6412762- 03, לידי עמית אסא-ווקסלר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה עמית אסא-ווקסלר: טל' 03-6465185 דוא"ל: amit_as@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111627.docx

בכבוד רב,
זיוה שלו
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5801 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי