נושא: מכתב לביקורת ציבורית מרוכז לטיוטות הצעות תקן לתאימות אלקטרומגנטית של מערכות לטעינת רכב חשמלי ולמערכות תקשורת על קווי חשמל (PLC)

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה

חברי הוועדה הטכנית 5811 - בטיחות ציוד מולטימדיה איכות

חברי ועדת המומחים 526501 - איכות חשמל

חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה

חברי הוועדה הטכנית 6317 - רכב חשמלי

חברי הוועדה הטכנית 6318 - מערכות חשמל בכלי רכב

חברי ועדת המומחים 580902 - פליטה אלקטרומגנטית

חברי ועדת המומחים 631703 - עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים

חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל

חברי ועדת המומחים 580901 - חסינות אלקטרומגנטית

חברי הוועדה הטכנית 8303 - טכנולוגיות תחבורה מתקדמות

חברי ועדת המומחים 581103 - בטיחות מערכות מולטימדיה

חברי ועדת המומחים 631701 - עמדת טעינה, שקעים ותקעים לרכב

חברי ועדת המומחים 580904 - הפרעות מולכות ברשת הזינה

חברי הוועדה המרכזית 6300 - רכב

חברי ועדת המומחים 631705 - רכב חשמלי עמדות טעינה ואביזרים

התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
לשכת המהנדסים והאדריכלים
מעוניינים

מכתב לביקורת ציבורית מרוכז לטיוטות הצעות תקן לתאימות אלקטרומגנטית של מערכות לטעינת רכב חשמלי ולמערכות תקשורת על קווי חשמל (PLC)

הצעה לת"י 50412 חלק 2.1: כשירים ומערכות לתקשורת על גבי קווי חשמל
הצעה לת"י 61851 חלק 21.1: מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי
הצעה לת"י 50561 חלק 1.0: מכשירים לתקשורת על גבי קווי חשמל לשימוש
הצעה לת"י 61851 חלק 21.2: מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמל:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 17/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il
הת"י שלעיל מפורסמים לביקורת ציבורית עד ליום חמישי ה-16 במאי 2019. השמות המלאים של התקנים המפורסמים לביקורת ציבורית מפורטים במסמך המצ"ב.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111658.docx
publicReviewLetter111657.docx
publicReviewLetter111661.docx
publicReviewLetter111659.docx
174364_תי המפורסמים לביקורת הציבור ב- 17.4.2019.docx

בכבוד רב,
זיוה שלו
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5809 - תאימות אלקטרומגנטית