נושא: ביקורת ציבורית לטיוטה לג"ת 1 לת"י 2752 חלק 1 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין

חברי הוועדה הטכנית 5112 - איטום

חברי ועדת המומחים 511409 - בידוד תרמי של בניינים

חברי ועדת המומחים 511405 - בדיקות בידוד תרמי

חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי

חברי ועדת המומחים 512206 - תחזוקת בניינים

חברי ועדת המומחים 511902 - בדיקות איטום הבניין

חברי הוועדה הטכנית 5113 - נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג

חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות

חברי הוועדה הטכנית 5122 - אחזקת מבנים

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

ביקורת ציבורית לטיוטה לג"ת 1 לת"י 2752 חלק 1 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי

גליון תקון לת"י 2752 חלק 1.0:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לגליון תקון המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בגליון תקון גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 12/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yael_ab@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יעל אבוחצירה, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יעל אבוחצירה: טל' 03-6465020 דוא"ל: yael_ab@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111715.docx
174977_02752-01-00-1-w-2003.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 511206 - איטום מבנים