נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 191-0-0 שמן זית

תוכן ההודעה:

לכבוד
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 191 חלק 0.0: שמן זית

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 03/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111793.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מרכזית 5500 - מזון