נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 5731-0-0 דלק לרכב מנועי - ביודיזל

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה

חברי הוועדה הטכנית 5310 - נפט ומוצריו

לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 5731 חלק 0.0: דלק לרכב מנועי - ביודיזל

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 22/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michal_ph@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכל שווייגר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה מיכל שווייגר: טל' 03-6465278 דוא"ל: michal_ph@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111803.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מרכזית 5300 - כימיה