נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 70-1-2 מיכלים מיטלטלים לגפ"מ למילוי חוזר: מיכלים מרוכבים- תכן ומבנה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות

חברי ועדת המומחים 548107 - מכלי וגלילי לחץ

חברי הוועדה הטכנית 5481 - ציוד לחץ

איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 70 חלק 1.2: מיכלים מיטלטלים לגפ"מ למילוי חוזר:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 10/04/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת amit_as@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי עמית אסא-ווקסלר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה עמית אסא-ווקסלר: טל' 03-6465185 דוא"ל: amit_as@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111814_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5481 - ציוד לחץ