נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעת תקן ת"י 12790 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – עריסות-מושב ("טרמפולינות" לתינוקות)

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות

איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 12790 חלק 0.0: טרמפולינה לתינוקות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 29/05/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת belobokov_t@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי טלי בלובוקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה טלי בלובוקוב: טל' 03-6465183 דוא"ל: belobokov_t@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111815.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5422 - ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים