נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 60034-27-1 מנועים:מדידות פריקה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך

חברי ועדת המומחים 520405 - מנועים חשמליים

התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 60034 חלק 27.1: מנועים:מדידות פריקה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 29/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111830.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך