נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 60034-29-0 מנועים:העמסה

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך

לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 60034 חלק 29.0: מנועים:העמסה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 29/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111831.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך