נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 61427-1-0 מצברים לאנרגיה מתחדשת יישומים ללא חיבור לרשת

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה

חברי ועדת המומחים 820408 - מערכות אגירת אנרגייה

חברי ועדת המומחים 820207 - תרנים ומבנים תומכים לטורבינות

חברי הוועדה הטכנית 8248 - מערכות סולאריות

חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי ועדת המומחים 820204 - אקוסטיקה של טורבינות רוח

חברי הוועדה הטכנית 8202 - אנרגיות מתחדשות

חברי ועדת המומחים 820209 - מודל זמן לזמינות לטורבינות רוח

חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים

חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל

חברי ועדת המומחים 820208 - ביצועי הספק של טורבינות רוח

חברי הוועדה הטכנית 5209 - מצברים וסוללות

חברי ועדת המומחים 820309 - אנרגייה בבניינים:מונחים טכניים

איגוד התעשייה הקיבוצית
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
רשות החשמל (משרד האנרגייה)
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
משרד האנרגייה
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 61427 חלק 1.0: מצברים לאנרגיה מתחדשת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 04/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111834.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5209 - מצברים וסוללות