נושא: הנדון: ביקורת ציבורית להצעה 61427-2-0 מצברים לאנרגיה מתחדשת: יישומי חיבור לרשת

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים

חברי הוועדה הטכנית 5209 - מצברים וסוללות

חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי ועדת המומחים 820204 - אקוסטיקה של טורבינות רוח

חברי ועדת המומחים 820309 - אנרגייה בבניינים:מונחים טכניים

חברי ועדת המומחים 820209 - מודל זמן לזמינות לטורבינות רוח

חברי ועדת המומחים 820408 - מערכות אגירת אנרגייה

חברי הוועדה הטכנית 8248 - מערכות סולאריות

חברי ועדת המומחים 526501 - איכות חשמל

חברי הוועדה הטכנית 8202 - אנרגיות מתחדשות

חברי ועדת המומחים 820207 - תרנים ומבנים תומכים לטורבינות

חברי ועדת המומחים 820208 - ביצועי הספק של טורבינות רוח

חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה

חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה

המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

הנדון: הצעה לת"י 61427 חלק 2.0: מצברים לאנרגיה מתחדשת:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 04/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111835.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5209 - מצברים וסוללות