נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 15470 חִברוּר ותאימות תפעולית בין מקורות אנרגייה מבוזרים לבין ממשקים של רשתות חשמל קשורות

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה
חברי ועדת המומחים 526501 - איכות חשמל
חברי הוועדה הטכנית 8201 - מערכות לניהול אנרגיה
חברי ועדת המומחים 820208 - ביצועי הספק של טורבינות רוח
חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה
חברי ועדת המומחים 820209 - מודל זמן לזמינות לטורבינות רוח
חברי ועדת המומחים 820101 - ניהול אנרגיה
חברי ועדת המומחים 525010 - מערכות פוטו-וולטאיות:התקנה
חברי הוועדה הטכנית 8202 - אנרגיות מתחדשות
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 15470 מישק מערכות אנרגיה מתחדשות לרשת ההולכה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 17/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111837_1.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5265 - איכות החשמל