נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 60898-2-0 מפסקים זעירים

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 60898 חלק 2.0: מפסקים זעירים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111846.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה