נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 900 חלק 2.75 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 900 חלק 2.75: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 31/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111855.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי