נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 60900-0-0 עבודה במתקן חיי: כלי עבודה ידניים

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל

חברי הוועדה הטכנית 5260 - מתקנים מיוחדים וציוד מגן לעבוד

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 60900 חלק 0.0: עבודה במתקן חיי:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/06/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111859.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5260 - מתקנים מיוחדים וציוד מגן לעבוד