נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61000 חלק 2.2 תאימות אלקטרומגנטית:סביבה - רמות תאימות להפרעות צולכות בתדר נמוך ולאיתות במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי ועדת המומחים 580902 - פליטה אלקטרומגנטית
חברי ועדת המומחים 526501 - איכות חשמל
חברי ועדת המומחים 580904 - הפרעות מולכות ברשת הזינה
חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה
חברי הוועדה הטכנית 5809 - תאימות אלקטרומגנטית
חברי ועדת המומחים 580901 - חסינות אלקטרומגנטית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61000 חלק 2.2: תאימות אלקטרומגנטית:סביבה - רמות תאימות להפרעות צולכות בתדר נמוך ולאיתות במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111873.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5265 - איכות החשמל