נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לגליון תקון 1317-0-0 ברז יחיד וסוללת ברזים לערבוב

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: גליון תקון לת"י 1317 חלק 0.0: ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לגליון תקון המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בגליון תקון גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 21/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111902.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5913 - מגופים, שסתומים וברזים