נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 981 אמצעי אזהרה קוליים בקרבת מכונות וכלי

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 981 אמצעי אזהרה קוליים בקרבת מכונות וכלי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 08/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111945.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6604 - סימנים וסמלים בבטיחות