נושא: הפצה לביקורת ציבורית ג"ת לת"י 5281 חלק 0- דרישות כלליות

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה המרכזית 6200 - הגנת הסביבה

חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים

חברי ועדת המומחים 620416 - בנייה בת קיימה-בנייני תעשיה

חברי ועדת המומחים 620419 - בנייה בת-קיימה - פנים

חברי ועדת המומחים 620418 - גרעין ומעטפת בנייני משרדים

חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי

חברי ועדת המומחים 620409 - בנייה בת קיימה-בנייני מגורים

חברי ועדת המומחים 620417 - בנייה בת קיימה: כללי

חברי ועדת המומחים 820308 - מעטפת הבניין-משרדים

חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין

התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
יצרני תו תקן
מעוניינים

הפצה לביקורת ציבורית ג"ת לת"י 5281 חלק 0- דרישות כלליות

גליון תקון לת"י 5281 חלק 0.0:

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לגליון תקון המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של $daysNumber יום.
ניתן לצפות בגליון תקון גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lital_sh@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ליטל שקד, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ליטל שקד: טל' 03-6465274 דוא"ל: lital_sh@sii.org.il
שלום לכולם, לאור יציאה של חלק חדש לסידרת התקנים 5281 - חלק 3.4- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר, בוצעו שינויים בחלק של הדרישות הכלליות על מנת ליצור התאמה ואחידות. משך תקופת הערות הציבור הינה 30 יום.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111972.docx
175020_05281-00-00-2-w2013-20.pdf
175020_05281-03-04-0-w2003-20.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6204 - בנייה ידידותית לסביבה