­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 37001 ISO

 
3700_h_new

פקד תמונה שמאלי

מסמכים להורדה

ת"י 37001

התקן הבינלאומי למערכת ניהול מניעת שוחד
ISO 37001 Anti-Bribery Management System –
requirements with guidance for use
 
התקן למערכת ניהול מניעת שוחד [37001 ISO] מתווה דרך להטמיע תרבות נוגדת-שוחד בארגון.
מטרת התקן: שהארגון יישם מערך של בקרות שיגבירו את הסיכוי לזיהוי מתן שוחד, ויפחיתו את כמות אירועי השיחוד. התקן דורש מהארגונים המיישמים ליצור מערך של הערכת הסיכונים למתן או קבלת שוחד בארגון, ביחידותיו השונות, בפרויקטים וכד'. הוא מנחה את הארגון לאבחן סימנים מזהים ["דגלים אדומים" - עובדות, אירועים, נסיבות העשויים להצביע על התנהגויות עסקיות לא חוקיות או לא אתיות, וכו'].
התקן מחייב את הארגון: לקבוע מדיניות, להוכיח מנהיגות ומחויבות של ההנהלה, להדריך עובדים ומנהלים, לבצע הערכות סיכונים, לבצע בדיקת נאותות, לבנות בקרות מסחריות ופיננסיות, לקבוע את הדרכים לבדיקה וטיפול באי-התאמות לנהלים המתאימים, ולבצע את הפעולות המתקנות הנדרשות מכך.
שוחד, הוא לצערנו תופעה נפוצה. מתן וקבלת שוחד מנפץ את היסודות עליהן בנויה החברה. שוחד הוא איננו מוסרי, איננו חברתי, הוא פוגע בכלכלה ובניקיון הממשל. איכות המוצרים והשירותים הניתנים ע"י המשחד ירודה ועלולים אפילו לעלות בחיי אדם.
בדוח האחרון של ה-OECD על השחיתות בישראל [2015], נכתב:
"Israel is not sufficiently proactive in detecting and investigating foreign bribery" – ישראל אינה פרואקטיבית מספיק בזיהוי וחקירה של שוחד מחו"ל. כמו כן ממליץ ה OECD, בין היתר, כי על ישראל להעלות את המודעות של שוחד מבחוץ בעיקר בקרב חברות הפועלות בתעשיות בהן הסיכון לשוחד גבוה. לסיום קובע הדוח כי, מאז הדוח הקודם, המודעות למניעת שוחד עלתה בישראל, והמדינה יזמה תכניות ציות למניעת שחיתות בחברות.
חוקים ותוכניות למניעת שוחד קיימים בארץ, אך ארגונים חייבים לקחת על עצמם אחריות כדי להטמיע באופן עמוק ואמתי את יישום ההגנה על הסביבה והעובדים. על מנת להקל על הארגונים ליצור וליישם מערך פנימי של מניעת שוחד, ארגון התקינה העולמי ISO פיתח את התקן הניהולי  ISO 37001 Anti-Bribery Management System – requirements with guidance for use.
מבנה התקן זהה לזה של כלל תיקני הניהול ולפיכך מתאים לשילוב עם שאר התקנים להם מאושר הארגון.
מפעלים המייצאים ציוד בטחוני נדרשו עוד לפני שנה להציג למשרד הביטחון תכנית למניעת שחיתות. הדרישה נובעת מהסכמים עליהם חתומה ישראל עם ה –OECD, ואגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני אמור לפקח על יישומה.

 

 

 

 

אנשי קשר

לפרטים:
ד"ר נצן איל
נייד: 052-2891767
דוא"ל: 
Nitzan@sii.org.il

לרישום:
גב' אופיר אשר
משרד: 03-6467832
דוא"ל: 
ofir_as@sii.org.il