­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

התקן לניהול אחריות חברתית ת"י 10000

 

ניהול אחריות חברתית הוא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.
בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית.
אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות. ארגונים, וכן מחזיקי העניין שלהם, מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו.
ארגונים וחברות כבר מבינים שבעידן המודרני אי אפשר להבטיח הצלחה ארגונית ועסקית ללא הבטחה דומה של הצלחה חברתית וסביבתית. כתוצאה מכך, גישת האחריות החברתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בתרבות הארגונית של גופים שונים. בעולם הגלובלי, ארגונים מוצאים את עצמם מחויבים להוכיח בפני אחרים, כי הם פועלים מתוך עקרונות של אחריות חברתית, זאת כדי שיוכלו להיות חלק משרשרת האספקה של אותם גופים. כמו כן, קיימות מגבלות יצוא לארצות בהן קיימים חוקים ותקנות מחמירים בנושאים שונים הקשורים באחריות חברתית.
מערכת ניהול האחריות החברתית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכלל מערכות הניהול שהארגון מקיים באופן שוטף. לפיכך עליה להשתלב במערך הניהול הכולל כאמצעי נוסף, המחזק את הפעילות המכוונת להצלחת הארגון. המערכת מבוססת על גישה תהליכית, אשר במסגרתה היבטים של אחריות חברתית מוטמעים בכל התהליכים הקבועים שהארגון מקיים לצורך ניהול, ניטור ושיפור בטווח הקצר, הבינוני והארוך. תהליך הניהול מתבסס על ניהול סיכונים כולל ומושכל, המזהה ומנהל את ההשפעות השליליות שעלולות להיגרם מפעילות הארגון, ובתוך כך ממקסם את הערך שהארגון יכול לייצר עבור עצמו ועבור כלל מחזיקי העניין שלו.
תפיסת ניהול אחריות חברתית רואה בציות לחוק דרישת סף מינימאלית, ומניח שהארגון מכיר היטב את הסביבה החוקית שבה הוא פועל, וכן את העדכונים והמגמות ברגולציה החלה עליו, והוא מציית להם. המשמעות של ניהול אחריות חברתית היא אימוץ גישה של "מעֵבר לציות".
התקן במתכונתו החדשה [ת"י 10000:2013] מאפשר קבלת התעדה למערכת ניהול אחריות חברתית, תואם את מבנה תקני הניהול של ארגון התקינה העולמי [ISO] ומכיל נספח מדדים לבדיקת רמת הבשלות של ארגון בניהול אחריות חברתית. נספח זה מספק לארגונים כלי להערכה עצמית של החוזקות והחולשות שלהם עצמם, לקביעת רמת הבשלות שלהם ולזיהוי הזדמנויות לשיפור.
התקן ישים לארגונים מכל גודל או תחום, והוא יכול להכיל או להשתלב עם מערכות ניהוליות אחרות, כגון: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה ומערכת ניהול יחסי עבודה.
 

 

הדרך להתעדה


התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת האחריות החברתית בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים המתמחים בניהול מערכת אחריות חברתית בארגון. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. יש לבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים, ובסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול האחריות החברתית בארגון לדרישות.

 

השלבים הנדרשים

 

הלקוח מכון התקנים הישראלי
רישום במכון התקנים הישראלי
 
משלוח הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק מקדים ומבדק התעדה
 
אישור הצעת מחיר / תשלום של הצעת המחיר מינוי מנהל לקוח
 
מסירה של נהלים מסמכים הנדרשים בתקן
 
בדיקת המסמכים
 
תיאום לביצוע מבדקים בארגון
מתן מענה ותיקון (פעולה מתקנת) לליקויים שנמצאו
 
  • קיום מבדק מקדים (שלב א')
  • קיום מבדק להתאמה לדרישות (שלב ב')
  • בדיקת פעולות מתקנות לליקויים שנמצאו
  • משלוח הסכם לחתימה
חתימה על הסכם פיקוח (למבדקי מעקב)
 
משלוח הסכם חתום ללקוח בצרוף תעודות ופרסום האישור באתר המכון
 
קיום פעילות שוטפת לשיפור מערכת הניהול
 
קיום מבדקי מעקב תקופתיים לבדיקת המשך התאמת הארגון לדרישות
 

 

מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
 

• למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות.
• אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות.
• מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל.
• במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה.
• מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם.
• מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם.
לקוחות מת"י מקבלים באופן בלעדי תעודת IQNet ללא תשלום, ובנוסף מתאפשרת קבלת הכרה הדדית באמצעות חברי IQNet ככלי שיווקי לארגון.

אנשי קשר


לפרטים:
ד"ר נצן איל
נייד: 052-2891767
דוא"ל: Nitzan@sii.org.il

 

לרישום:
גב' אופיר אשר
משרד:  03-6467832
דוא"ל: ofir_as@sii.org.il