­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

הדרך לקבלת אישור

 

הדרך לאישור


התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז מידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן, ניתן להסתייע ביועצים המתמחים במערכת ניהול רלוונטית ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים.
כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של תהליך סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת הניהול בארגון בהתאם לדרישות התקן.השלבים הנדרשים

הסבר לתרשים:

התהליך כולל פעולות שלעל הלקוח ומכון התקנים לבצע בכדי להגיע למצב שבו תוכל להנתן התעדה.
על הלקוח לבצע רישום במכון התקנים-אגף איכות והסמכה באמצעות טופס רישום שישלח לו או באמצעות אתר האינטרנט.
מכון התקנים ישלח הצעת מחיר והסכם ובו תוכנית עבודה עקרונית ל 3 שנים לאחר קבלת התעודה , וזאת בהתאם לנתונים שהועברו. ההצעה תכלול מבדק שלב א ומבדק שלב ב.
על הלקוח לאשר את הצעת המחיר.
מכון התקנים ימנה מנהל לקוח שיתכלל את הפעולות מול הלקוח.
יתואם ויבוצע מבדק שלב א שבו תבדק מוכנות הלקוח לשלב ב, יסוכם נוסח הכיתוב בתעודה, יבדקו נהלים , יתבצע תיאום ציפיות מול הלקוח ויתקיים סיור בארגון.
בהתאם לרמת מוכנות הארגון יקבע במשותף מועד לביצוע מבדק שלב ב שבו יבדקו התהליכים שהארגון מבקש לרשום בתעודת ההתעדה במועד שנקבע יתקיים מבדק שלב ב.
באם תדרש פעולה מתקנת ישלים הארגון את הפעולה המתקנת כולל עדויות לביצוע וישלח אותה אותה למנהל הלקוח שלו
מנהל הלקוח יעריך את הפעולה המתקנת והעדויות שהועברו ובאם ימצאו מתאימים יגיש את הארגון לאישור וקבלת תעודה.
באם קיים פער בין הצעת המחיר למבדקי מעקב כפי שהוגדרו בהסכם שנשלח בשלב הצעת המחיר ישלח ללקוח נספח מעודכן ובו תוכנית עבודה מעודכנת ל 3 השנים.
הלקוח יאשר את תוכנית העבודה ל 3 שנים, באם לא נדרש הסכם מעודכן יוודא המכון תשלום עבור הפעילות שהתקיימה וישלח תעודות ללקוח. לאחר קבלת התעודות יקיים הלקוח מבדקי מעקב שנתיים או פעמיים בשנה שלפי בחירתו, לוודא התאמת המערכת שבנה לדרישות ולשיפור מתמשך.