­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

תו תקן

 

מערכת תו תקן הוקמה בהתאם לחוק התקנים תשי"ג 1953, ופועלת מכוח חוק התקניםהתקנות והצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב - 1981)


מהו תו תקן?


תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.
במוצר הנושא את סימן תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.
מערכת תו תקן נותנת ליצרנים היתר לסמן את המוצר בסימן תו תקן.
הערה: באם אתה מתעניין בקבלת התעדה בהתאם לתקני מערכות ניהול כגון: ת"י 9001 ISO, לחץ כאן

מי יכול לקבל היתר לסמן את המוצר שלו בתו תקן?

כל יצרן של מוצר המבקש אישור כי המוצר שהוא מיצר עומד בדרישות תקן ישראלי מתאים, ושמכון התקנים הישראלי מצא את התקן מתאים למתן היתר.

תו תקן חובה

תו תקן הוא חובה לגבי מוצרים שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה החליט כי נדרשת בקרה של מכון התקנים על המוצר ותהליכי הייצור, כדי להבטיח את התאמתו לדרישות התקנים. החלטת הממונה נעשית בהתאם לחוק התקנים, תשי"ג 1953, לצווים ולתקנות הנלווים במקרה של תו תקן חובה.
אסור לייצר את המוצרים ללא קבלת ההיתר ממכון התקנים.

יתרונות תו תקן לצרכן 
מוצר בעל היתר לתו תקן מעיד כי המוצר מתאים לתקנים  ונעשית בקרה שתהליכי הייצור והבקרה שהיצרן מפעיל מבטיחים כי כל המוצרים יהיו איכותיים ובטוחים לשימוש.

יתרונות תו התקן ליצרן

  • קבלת היתר לסימון מוצר בתו תקן מבטיח ליצרן כי הוא עומד בדרישות המוגדרות בתקן, בין אם הוא תקן חובה , תקן רשמי או תקן וולונטרי. לפורטל אגף התקינה, לחץ כאן
  • ההיתר נותן ליצרן גם יתרון שיווקי מבחינתו של הצרכן.
  • יצרן חו"ל המשווק לשוק הישראלי את תוצרתו יכול לקבל היתר לסמן את מוצריו בתו תקן ולהקל על תהליך היבוא של מוצריו.


 

לטופס בקשה לסימון מוצר בתו תקן

את הטופס יש לשלוח לכתובת
 

לריסה נתנאל larissa_sa@sii.org.il

חגית נחמיאס hagit_n@sii.org.il