­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

כיצד אנו פועלים

 

מבנה ארגוני ומסגרות פעולה:
 

מערכת תו תקן בנויה ממספר מסגרות כפי שנקבע בחוק התקנים, בתקנות ובצווים (צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב - 1992, צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב - 1981)


מינהלת תו תקן
קובעת מדיניות לפעילות מערכת תו תקן ומשמשת כערכאת ערעור על החלטות וועדת ההיתרים.
ועדת היתרים-
גורם מחליט לגבי מתן/ביטול היתרים לסימון בתו תקן והיקף הפיקוח על היצרן.


הוועדות המקצועיות
וועדה של מומחים בתחומם האחראית לסקור ולהעריך את תוצאות הבדיקות והבחינות שנערכו למוצר ולתהליכי הייצור ולהבטיח התאמה שלהם לדרישות. הועדה ממליצה לוועדת ההיתרים לגבי מתן ההיתר.

מעבדות בדיקה –
עורכות בדיקות למוצרים.
בוחני תהליך וסוקרי איכות
בוחנים את התאמת תהליכי הייצור וניהול האיכות במפעל היצרן.
מינהלת תפעול תו תקן
אחראית לתפעול שוטף של מערכת תו תקן.תהליכי אישור מוצר והפיקוח עליו כוללים מספר שלבים:


שלב בירורים מוקדמים
בדיקה שניתן לתת היתר למוצר (קיים תקן מתאים).
בדיקת התאמת המוצר ותהליך הייצור לדרישות.
שלב הפיקוח
בדיקה קבועה אצל היצרן בהתאם  לדרישות המוגדרות לתקן/תקנים הספציפיים למוצר.

שמירת סודיות וניגוד עניינים:


מערכת תו תקן עומדת בתקנים המחמירים ביותר לשמירה על סודיות המידע המתקבל וכבקרה למניעת ניגוד עניינים של הגורמים השותפים בתהליך.

נוהל מת"י 008- שמירת ניגוד עניינים בועדות

נוהל 52 של מכון התקנים- נהלי ניגוד עניינים

נוהל 39 של מכון התקנים- חסיון הנתונים

נהלים נוספים:

נוהל מת"י 006 - מדיניות קביעת הסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על ייצורם של מצרכים הנושאים תו תקן - מהדורה א

נוהל מת"י 006 - מדיניות קביעת הסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על ייצורם של מצרכים הנושאים תו תקן - מהדורה ג

נוהל מת"י 007 - כללים להפעלת מערכת תו תקן

נוהל מת"י 013 -  כללים להפעלת וועדות מקצועיות וועדת היתרים שליד מנהלת תו תקן

טיפול בתלונות במערכת תו תקן

טיפול בעררים במערכת תו תקן

הנחיות ליצרנים בנושא שימוש והפניה לתו תקן