­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

התקן תדלוק אוטומטי כללי

 

זיוה שלו, ממונה על פרויקטי תקינה בתחום החשמל ואלקטרוניקה
 

סדרת תקנים החדשה בנושא הֶתְקֵן תדלוק אוטומטי כללי שפורסמה ע"י מכון התקנים, תאפשר לצרכן לתדלק בתחנות הדלק של כל החברות ותשחרר את השוק מהכבילה הקיימת לחברת תדלוק ספציפית. התקן יפתח לצרכן את אפשרות הבחירה בתחנת הדלק, יאפשר תחרות חופשית ויוזיל את עלות ההתקנים לצרכן.
הֶתְקֵני התדלוק הקיימים  מאפשרים תדלוק רק בתחנות דלק של החברה שניפקה את התקן התדלוק והתקינה אותו בכלי הרכב. החלפת ספק דלק מחייבת החלפת הֶתְקֵן התדלוק בכלי הרכב, הלקוח הוא "שבוי" של חברת התדלוק איתה התקשר. הצפי הוא ששחרור התלות בחברות התדלוק יעודד התחרות ויביא להוזלת מחירים.
שינוי משמעותי נוסף נעוץ בכך שהֶתְקֵן התדלוק האוניברסלי יהיה מעתה, רכושו של בעל הרכב וישחרר אותו מתלות בחברת התדלוק.
התקן משתלב בתקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"ב – 2011. אשר מחייבות מעבר מהֶתְקֵני תדלוק קנייניים להתקנים אוניברסליים.
התקנות מחייבות עמידה בסדרת התקנים 6200 הכוללת את התקנים הבאים:


ת"י 6200 חלק 1

הֶתְקֵן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד                 
חלק זה מפרט את היבטים התפקודיים של הֶתְקֵן התדלוק כדי להבטיח יצירת תאימות של ההֶתְקֵנים לכל החברות. התקן  מגדיר תדרי עבודה, מרחקי עבודה ופרוטוקולים וכן מגדיר בדיקות  תפעוליות-בינית (interoperability) בין הֶתְקֵני התדלוק לבין הקוראים ומגדיר גם את דרישות אבטחת המידע למניעת גניבת זהות המתדלק/המשלם.

ת"י 6200 חלק 2

הֶתְקֵן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל
חלק זה מפרט דרישות  להבטחה שהֶתְקֵן התדלוק – על מרכיביו יעמוד בתנאי הסביבה של כלי הרכב ושל תחנת התדלוק, כולל התייחסות לעבודה באווירה נפיצה ולמניעת פגיעה במחשב הרכב ובמערכות הבטיחות המתחברות אליו.

ת"י 6200 חלק 3

הֶתְקֵן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה
חלק זה מפרט דרישות להתקנת רכיבי המערכת ומגדיר את הבדיקות שנועדו להבטיח שהֶתְקֵן התדלוק יפעל עם הקורא שבפיית התדלוק. 

 זיוה שלו דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il