­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

עיבוד- שפות שאילתא נמצאו 41 מונחים

 • מזנק trigger

  1. פעולה הגוררת ביצוע אוטומטי של שגרה מוגדרת מראש, כאשר מנסים לשנות נתונים.
  2. עצם מסד נתונים המגדיר כלל המתבצע בהתרחש אירוע מוגדר ומפעיל שגרה מתאימה.

 • מזנק קדם BEFORE trigger

  מזנק המשופעל לפני אירוע הזנקה מוגדר.
  דוגמה:
  פעולות תחיבה, עדכון או מחיקה בטבלה המצוינת בהגדרת המזנק.
  הערה:
  מנוגד למזנק אחר ומזנק חילוף.

 • מזנק אחר AFTER trigger

  מזנק המשופעל אחרי אירוע הזנקה מוגדר.
  דוגמה:
  פעולות תחיבה, עדכון או מחיקה בטבלה המצוינת בהגדרת המזנק.
  הערה:
  מנוגד למזנק קדם ומזנק חילוף.

 • מזנק משפט statement trigger

  מזנק המשופעל בכל הפעלה של משפט הכולל התניית  FOR EACH

 • מזנק מחיקה delete trigger

  מזנק המשופעל עקב פעולת מחיקה.

 • מזנק תחיבה insert trigger

  מזנק המשופעל עקב פעולת תחיבה.

 • מזנק חילוף INSTEAD OF trigger

  מזנק מסומך להיבט יחיד המשופעל על ידי פעולות תחיבה, עדכון או מחיקה באותו היבט ושעשוי גם לקבוע כיצד להפיץ פעולות אלו לטבלאות הבסיס של ההיבט.
  הערה:
  מנוגד למזנק קדם ומזנק אחר.

 • מזנק שורה row trigger

  מזנק המשופעל עקב פעולה על שורה בטבלה.

 • הזנקה trigger activation

  התהליך שמתבצע כאשר האירוע המוגדר בהגדרת המזנק מתרחש.

 • עיתוי הזנקה trigger activation time

  ציון בהגדרת מזנק הקובע אם המזנק ישופעל לפני האירוע המזניק או אחריו.

 • גוף המזנק trigger body \ triggered statements

  קבוצת משפטים בשפת שאילתות המבוצעת כאשר מתקיימים התנאים להפעלת המזנק.

 • אשדת מזנקים trigger cascading

  התהליך שמתרחש כאשר המזנק מפעיל מזנק נוסף.

 • גרעיניות מזנק trigger granularity

  בשפת שאילתות מאפיין של מזנק הקובע  אם המזנק משופעל. 

 • חבילת מזנק trigger package

  חבילה הנוצרת בעת ביצוע משפט יצירת מזנק, ומבוצעת עם שפעולו.

 • פעולה מוזנקת triggered action

  לוגיקה בשפת שאילתות המבוצעת עם ההזנקה.

 • תנאי פעולה מוזנקת triggered action condition

  חלק אופציונלי בפעולה מוזנקת המפרט את תנאי ההזנקה.

 • נתונים מזניקים triggering data

  נתונים הגורמים לבחירה וטעינה של נתונים אחרים לפי זמנון.

 • אירוע מזניק triggering event

  האירוע הגורם להזנקה.

 • פעולה מזניקה triggering operation

  פעולה בשפת שאילתות הגורמת להזנקה כאשר היא מבוצעת על הטבלה או על ההיבט שבעיבוד.

 • עלות שאילתא query cost

  אומדן משך הזמן, בשניות, הנדרש לביצוע שאילתה בתצורת חומרה מוגדרת.

 • קטגוריית עלות cost category

  קטגוריה המשמשת לסיווג אומדן עלות שְׁאִלְתָּה בשפת שאילתות בעת כריכת משפטי השאילתה.

 • ערך סף לעלות cost threshold value

  ערך המשמש לאמידת העלות של מתווה פעולה אפשרי.
  הערה:
  אם העלות המחושבת של המתווה נמוכה מערך הסף לעלות, יופסקו פעולות המיטוב והביצוע יתחיל מיד.

 • מיטוב שאילתא query optimization

  שלב חשוב בעיבוד שאילתה שבו נבחר המתווה המבטיח את הביצוע המהיר ביותר של השאילתה.

 • מיטוב אסטרטגיית צירוף join strategy optimization

  שיפור אסטרטגיית הצירוף הרגילה למיזוג שורות מכמה טבלאות על פי ערכי מפתח אחידים.

 • מיטוב רב-שלבי multiphase optimization

  צורת מיטוב שבה משתמשים בערך סף לעלות למניעת מיטוב יתר.

 • מיטוב יתר over-optimization

  מצב שבו שגרת מיטוב שאילתות משקיעה במיטוב מתווה השאילתה יותר משאבים מאלה הנדרשים לביצוע המתווה עצמו.

 • מיטוב חוזר reoptimization

  התהליך שבו המערכת מחשבת מחדש בזמן ריצה, את נתיב הגישה.

 • סינון ראשוני primary filtering

  הפעולה שנועדה לבצע ברירה מהירה של קבוצת רשומות ראשונית המיועדת להעברה לסינון משני המפיק את מקבץ התוצאות.

 • מפרק, נתח תחבירי parser

  כלי תוכנה המנתח תוכניות או תמליל אחר, לעתים קרובות כצעד ראשון של איסוף, הידור, פירוש או ניתוח.

 • קדם הידור precompilation

  תהליך שעוברות תוכניות יישום הכתובות בשפות מארחות ומכילות משפטים בשפת שאילתות לפני הידורן, שבו משפטים אלה מומרים במשפטים המוכרים למהדר של השפה המארחת.
  הערה:
  הפלט של התהליך הוא תוכנית בקוד מקור בשפה המארחת הניתנת להידור.

 • קדם מהדר precompiler

  תוכנה המבצעת קדם הידור של תוכנית המכילה משפטים בשפת שאילתות.

 • ניקוד פתרונות Solution Score

  שיטה שבה כל פתרון חיפוש שנמצא מקבל ציון (ניקוד) על פי רמת ההתאמה של התמליל שנמצא ומספר הפעמים שנעשה בו שימוש מוצלח לפתרון סוגיות דומות.

 • תוכנית מקור source program

  סדרת משפטים בשפה מארחת ובשפת שאילתות, המוגשת לעיבוד בקדם-מהדר.

 • פונקציה ממוקרת sourced function

  פונקצייה שממומשת באמצעות פונקצייה מובנית או פונקציה מוגדרת-משתמש המוכרת למנהל מסד הנתונים.

 • שגרה מאוחסנת stored procedure

  תוכנית יישום שנכתבה על ידי משתמש ושניתן להפעיל אותה ממשפט קריאה לשגרה בשפת שאילתות.

 • משתנה מוחלף substitution variable

  משתנה בקובץ פקודות המייצג את הערכים שיש לספק בעת ההרצה של קובץ הפקודות.

 • ממטב שאילתות מבוסס-תחביר syntax-based query \ optimizer

  ממטב שאילתות היוצר מתווה בשפת שאילתות על בסיס התחביר המדויק של השאילתה ועל בסיס סדר הפסוקיות שבתוכה.

 • פונקציית טבלה table function

  פונקצייה המקבלת קבוצת ארגומנטים ממשפט בשפת שאילתות שקרא לה ומחזירה טבלה.

 • משתנה מעבר transition variable

  משתנה המכיל תוכן תא בטבלה במצבו לפני האירוע המזניק או אחריו.

 • אילוץ ייחודיות unique constraint

  כלל בשפת שאילתות הקובע שלא יהיו שני ערכים זהים במפתח הראשי או במפתח של אינדקס ייחודי.

 • מזנק עדכון update trigger

  מזנק המשופעל עקב פעולת עדכון.