­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

רשתות עצביות ורכיביהן נמצאו 39 מונחים

 • צומת מקור source node

  צומת ברשת עֲצַבִּית המספק אותות קלט לתָּאֵי עֲצַב מלאכותיים.

 • תת-עצב קלט input neuron

  תָּא-עָצָב מלאכותי המקבל אותות ממקורות חיצוניים.

 • תא-עצב פלט output neuron

  תָּא-עָצָב מלאכותי השולח אותות למערכת חיצונית.

 • תת-עצב נראה visible neuron

  תָּא-עָצָב מלאכותי המתַקשר ישירות עם מערכות חיצוניות.
  הערה: עצב נראה יכול להיות עצב קלט, עצב פלט או שניהם.

   

 • תת-עצב נסתר hidden neuron

  תָּא-עָצָב מלאכותי שאינו מתַקשר ישירות עם מערכות חיצוניות.

 • שכבה layer

  ברשתות עֲצַבִּיוֹת - ברשת עֲצַבִּית מדרגית, קבוצת תאי-עצב מלאכותיים שערוצי הפלט שלהם עשויים להתחבר לתאי-עצב בקבוצה הממוקמת בכיוון הפלט של הרשת, ולא לתאי-עצב בקבוצה הממוקמת בכיוון הקלט של הרשת.
  הערה: תאי-עצב מלאכותיים באותה שכבה עשויים להיות מקושרים ביניהם.

   

   

 • שכבת קלט input layer

  שכבה שתאי העצב המלאכותיים שבה קולטים אותות ממקורות חיצוניים.
  הערה: בהרחבה, המונח "שכבת קלט" משמש גם לתיאור קבוצת צומתי מקור.

   

 • שכבת פלט output layer

  שכבה שתאי העצב המלאכותיים שבה שולחים אותות משמעותיים למערכת חיצונית.

 • שכבת החלטה decision layer

  שכבת פלט שבה מתבצע העיבוד הסופי ובה מתקבלת ההחלטה על אודות הפלט של רֶשֶׁת עֲצַבִּית הנשלח למערכת חיצונית.

 • שכבה ניראית visible layer

  שכבה שהצמתים שבה מתַקשרים ישירות עם מערכות חיצוניות.

 • שכבה נסתרת hidden layer

  שכבה שתאי העצב המלאכותיים שבה אינם מתַקשרים ישירות עם מערכות חיצוניות.

 • שכבת צוואר-בקבוק bottleneck layer

  שכבה נסתרת המאלצת רשת עֲצַבִּית לפתח ייצוג מהודק של נתוני הקלט.

 • פרוסה slab

  קבוצת תאי עֲצַב מלאכותיים בעלי פונקציית שפעול זהה וכלל למידה זהה, שיש להם טופולוגיות חִברוּר שקילות.
  הערה: הקישוריות בין הפרוסות עשויה להיות מדרגית, אך ייתכנו גם ארכיטקטורות אחרות.


   

 • רשת שיכבתית layered network

  רשת עֲצַבִּית שתאי העצב המלאכותיים שבה מאורגנים במדרג שכבתי.
  הערה: רשת שכבתית עשויה לכלול קבוצה נפרדת של צומתי מקור נוסף על שכבות עצבים מלאכותיים.

   

 • רשת לא-שיכבתית nonlayered network

  רשת עֲצבית שתאי העצב המלאכותיים שבה אינם מאורגנים בשכבות.

 • רשת חד-שכבתית single-layered network

  רשת שכבתית שכוללת רק צומתי מקור ושכבת פלט אחת, ללא שכבות נסתרות.
  הערה: ברשת חד-שכבתית רק שכבת הפלט מבצעת חישובים.

 • רשת רב-שיכבתית multilayered network

  רשת שכבתית שיש בה שתי שכבות לפחות.
  הערה: רשת לא-שכבתית עשויה לכלול קבוצה נפרדת של צומתי מקור נוסף על שכבות תאי-עצב מלאכותיים. במקרה כזה, קיימת שכבה נסתרת אחת לפחות.

   

 • רשת בקישור דליל partially connected network

  רשת לא-שכבתית שבה כל תא-עָצב מלאכותי אינו מקושר בהכרח לכל האחרים, או רשת שכבתית שבה כל תא-עָצב מְלָאכוּתִי בשכבה אינו מקושר בהכרח לכל תאי-העצב שבשכבה הקדמית הסמוכה.

 • רשת בקישור מלא Totally connected network fully connected network

  רשת לא-שכבתית שבה כל תא-עָצב מלאכותי מקושר לכל האחרים, או רשת שכבתית שבה כל תא-עָצב מלאכותי בשכבה מקושר בהכרח לכל תאי-העצב שבשכבה הקדמית הסמוכה.

 • רשת בקישור אקראי Randomly connected network Random network

  רשת עֲצַבִּית שתאי-העצב המלאכותיים שלה מקושרים בסדר אקראי.

 • רשת משתפת משקלות weight-sharing network

  רשת עֲצַבִּית שבה כל תאי-העצב המלאכותיים באותה שכבה הם בעלי וקטור משקלי-קישור זהה.

 • קבוצה יציבה stable coalition

  קבוצת תאי-עצב מלאכותיים המעוררים זה את זה לפעילות במצב יציב.

 • רשת עצבית סינכרונית synchronous neural network

  רשת עֲצַבִּית שכל תאי-העצב המלאכותיים שבה מעודכנים בו-זמנית.

 • רשת עצבית אסינכרונית asynchronous neural network


  רשת עֲצַבִּית שכל תאי-העצב המלאכותיים שבה אינם מעודכנים בו-זמנית, אלא למשל בסדר אקראי או בסדר כלשהו.
  רשת עֲצַבִּית שכל תאי-העצב המלאכותיים שבה אינם מעודכנים בו-זמנית, אלא למשל בסדר אקראי או בסדר כלשהו.

 • רשת הפצה קדימה Feedforward network Forward-propagation network Acyclic network

  רשת רב-שכבתית שאין בה נתיבי משוב או נתיבים אחרים בין תאי-העצב המלאכותיים בתוך שכבה נתונה.
  דוגמה: קולטן רב-שכבתי.
  הערה: מונח זה משמש לעתים כדי לציין רשת שכבתית כלשהי.

   

 • רשת משוב recurrent network

  רשת עֲצַבִּית שבה הקישורים בין תאי-העצב המלאכותיים יוצרים לפחות לולאת משוב אחת.
  דוגמה: רשת הופפילד, מכונת בולצמן.
  הערה: רשת לא-שכבתית היא רשת משוב. רשת שכבתית היא רשת משוב אם יש בה קישורים בין תאי-העצב בתוך שכבה נתונה או קישורים מעצב נתון אל תא-עצב בשכבה הקודמת בכיוון הקלט.

   

 • קולטן Single-layer perceptron Simple perceptron Perceptron

  רשת עֲצַבִּית בעלת יכולת למידה מתוך תיקון שגיאות, אשר מורכבת מתא-עָצָב מלאכותי אחד המפיק ערך פלט בינרי הנקבע על ידי החלה של פונקצייה מונוטונית על הצירוף הלינארי של ערכי הקלט.
  הערות:
  1. מקובל גם הכינוי "קולטן חד-שכבתי".
  2. קולטן יוצר שני אזורי החלטה מופרדים במישור-על.
  3. אם ערכי הקלט הם בינריים, קולטן אינו יכול לממש את פעולת אי-השקילות EXCLUSIVE OR, XOR)).

 • קולטן רב שכבתי multilayered perceptron

  רשת הפצה קדימה המשתמשת בפונקציית שפעול מונוטונית והמורכבת מקבוצת צומתי מקור, שכבה נסתרת אחת או יותר, ושכבת פלט אחת.
  הערות:
  1.  כל תא-עצב מלאכותי בקולטן רב-שכבתי הוא קולטן חד-שכבתי.
  2.  קולטנים רב-שכבתיים יכולים לממש כל פונקציית בול (Boolean function).

 • רשת פונקציות בסיס רדיאלית Radial basis function network RBF network

  רשת הפצה קדימה שבה כל תא-עָצָב נסתר משתמש בפונקציית בסיס רדיאלית כפונקציית שפעול, ותאי-העֲצַב של הפלט מממשים צירופים לינאריים של אותן פונקציות בסיס רדיאליות.

 • רשת מתארגנת מאליה self-organizing network

  רשת עֲצַבִּית בעלת יכולת להתארגן מאליה.
  הערה: רשת מתארגנת מאליה מְחקה לעתים קרובות את היכולת של תאי מוח לארגן את עצמם לפי התנהגות או דגם.

   

 • מפה מתארגת מאליה (Self-organizing map SOM (abb

  רשת מתארגנת מאליה המורכבת משכבת פלט, בדרך כלל דו-ממדית, המקושרת בקישור מלא לצומתי המקור והמשתמשת בלמידה תחרותית.

 • רשת הופפילד רשת משוב סימוכית (Hopfild network crossbar associatuve network CAN (abb

  רשת בקישור מלא שיש בה תאי-עצב נראים בלבד המעודכנים מחזורית עד להשגת מצב יציב.
  הערות:
  1. ברשת הופפילד יש מספר סופי של מצבים יציבים, המתאימים לערכי המינימום של פונקצית אנרגיה. בעת למידה,  משקלי הקישור מתכווננים עד שהמצבים היציבים מתאימים לדגמים המיועדים לאחסון. לאחר החלת דגם קלט, הרשת מתפתחת לכיוון הדגם המאוחסן הקרוב ביותר.
  2. רשת הופפילד עשויה להיות רשת עצבית סינכרונית או אסינכרונית.
  3. רשת הופפילד משמשת בעיקר לאחסון סימוכי, אך יש לה גם יישומים בתהליכי מיטוב.

   

 • מכונת בולצמן Boltzmann machine

  רשת בקישור מלא שיש בה תאי-עצב נראים ותאי-עצב נסתרים המעודכנים מחזורית לפי התפלגות ההסתברות.
  הערות:
  1. בעת למידה, חלק מתאי-העצב הנראים מקובעים למצבים מסוימים.
  2. קיימת שקילות פורמלית בין תרמודינמיקה סטטיסטית לבין ההתנהגות הדינמית של מכונת בולצמן.

   

 • רשת תהודה מסתגלת Adaptive resonance theory network ART network

  רשת עֲצַבִּית שבה אלגוריתם הלמידה מעדכן את קטגוריות האפיון של אב-טיפוסים מאוחסנים אם דגם הקלט דומה במידה מספקת לאחד מהם, או אחרת, יוצר קטגוריה חדשה שבה הקלט משמש אב-טיפוס.
  הערה: רשתות תהודה מסתגלת מממשות פשרה בין גמישות (היכולת ללמוד) ויציבות (אין מחיקה או השחתה של ידע קיים).

   


   

 • רשת זוכה יחיד winner-takes-all network

  רשת עֲצַבִּית שבה תא-העָצָב המלאכותי החזק ביותר בשכבה יכול לשתק את העצבים האחרים באותה שכבה.
  הערה: רשת זוכה יחיד משתמשת בטיפוס של למידה תחרותית.

   

 • רשת זוכים רבים winner-takes-more network

  רשת עֲצַבִּית שבה כל תאי-העצב המלאכותיים המתחרים שיש להם ערך קלט מעל לממוצע יכולים להישאר פעילים.
  הערה: רשת זוכים רבים משתמשת בטיפוס של למידה תחרותית.

   

 • רשת עצבית מסתגלת adaptive neural network

  רשת עֲצַבִּית היכולה להתאים את אופייני הביצועים שלה לפי השינויים בסביבתה.

 • רשת מבחינה discrimination network

  רשת עֲצַבִּית שבה סדרת בדיקות המשמשת לסיווג אוסף של עצמים, מצבים או אירועים, ממומשת לפי תכונות מוגדרות מראש.

 • רשת עצבית מדרגית hierarchical neural network

  רשת עֲצבית המורכבת מכמה רמות של תת-רשתות ושהעיבוד בה מתרחש מרמה אחת לרמה הבאה.