­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

הבניית נתונים נמצאו 38 מונחים

 • אלמנט נתונים data element

   בארגון נתונים - יחידת נתונים הנחשבת בהקשר נתון ליחידה שאינה ניתנת לחלוקה.
  דוגמה:
  אלמנט הנתונים "גיל אדם" הכולל ערכים מכל הצירופים של שלוש ספרות עשרוניות.

 • שדה field

   בארגון נתונים - שטח מוגדר המשמש עבור קטגוריה מסוימת של אלמנטי נתונים במצע נתונים או בהתקן אחסון.
  דוגמה:
  קבוצת תווים המשמשת לרישום או להצגה של דרגות משכורת על מִרקע.

 • רשומה record

  בארגון נתונים - קבוצת אלמנטי נתונים המטופלת כיחידה.

 • רשומה לוגית logical record

   רשומה שאלמנטי הנתונים שבה קשורים ביניהם מנקודת ראות לוגית, בלי תלות בסביבתם הפיזית.
  הערה:
  חלקי רשומה לוגית יכולים להיות מאוחסנים ברשומות פיזיות שונות, או כמה רשומות לוגיות או חלקי רשומות לוגיות יכולים להיות מאוחסנים ברשומה פיזית אחת.

 • רשומה פיזית physical record

   רשומה המאוחסנת במקום פיזי על מצע נתונים או בהתקן אחסון.

 • אורך רשומה record length\ record size

   מספר הבתים ברשומה או מספרן של יחידות נאותות אחרות כלשהן ברשומה.

 • גוש block

   בארגון נתונים - מחרוזת של תווים, של מילים או של רשומות, המטופלת כיחידה אחת למטרה נתונה.

 • אורך גוש block length\ block size

   מספר הבתים בגוש או מספרן של יחידות נאותות אחרות כלשהן בגוש.

 • מקדם גיוש blocking factor

  מספר הרשומות המרבי הנכלל בגוש.

 • קובץ file

  קבוצת רשומות המכונה בשם והמטופלת כיחידה.

 • עדכון קובץ file updating

   הפעילות של הוספה, מחיקה או שינוי של נתונים בקובץ.

 • תחזוקת קובץ file maintenance

   הפעילות של עדכון וארגון מחדש של קובץ.

 • טבלה table

  מערך של נתונים, שבו כל פריט ניתן לזיהוי באמצעות ארגומנטים או מפתחות.

 • קובץ אב master file

  קובץ שמשמש כמקור מידע מוסמך בנושא מסוים, ובדרך כלל הוא גם מעודכן.
  הערה:
  המונח קובץ-אב בא במקום המונח רב-קובץ.

 • קובץ תנועות transaction file

  קובץ המכיל רשומות המייצגות פעולות שינוי לקובץ אחר, כמו למשל שינוי, הוספה, או גריעה.

 • ספריה library

   אוסף תוכניות ונתונים על מצעי נתונים במחשב, המנוהל כיחידה אחת, בדרך כלל לפי מדריך.
  דוגמות:
  1. קבוצת קובצי מלאי, הזמנות והתחייבויות יכולה להוות ספריית אפסנאות.
  2. קבוצת תוכניות של מרכז מחשב יכולה להוות ספריית תוכניות.
  3. אוסף מאורגן של סרטים מגנטיים, שנמצא בשימוש.

 • תסדיר קובץ file layout

  התסדיר והמבנה של נתונים או של מילים בקובץ, לרבות סדר הרשומות גודלן ואפשרויות הגישה אליהן.

 • תסדיר רשומה record layout

   התסדיר והמבנה של השדות ברשומה, לרבות סדר השדות גודלם ואפשרויות הגישה אליהם.

 • תנועה transaction

   מידע המעדכן מידע קיים (בדרך-כלל בקובץ-אב) על ידי שינוי, הוספה או גריעה.

 • גיבוי backup

   אמצעי המשמש כעתודה במקום האמצעי המקורי במקרה של אובדן, תקלה או קלקול.

 • ארכיטקטורת ייצוג נתנוי תווים Character Data Representation Architecture

   ארכיטקטורה המשמשת להשגת עקיבות בייצוג, בעיבוד ובחילופים של תווים.


   

 • עצם בינרי\שניוני גדול Binary Large Object

   טיפוס נתונים מסוג עצם גדול שתוכנו מורכב מנתונים בינריים.
  הערה:
  טיפוס נתונים זה משמש בדרך כלל לאחסון מעקובות ארוכות של נתונים בינריים כישות יחידה במערכות ניהול מסד נתונים. בדרך כלל יאוחסנו בדרך זו, תמונות, קטעי שמע או עצמי מולטימדיה אחרים.

 • עצם תווים גדול Character Large Object

   טיפוס נתונים מסוג עצם גדול שערכו מורכב מנתונים תוויים מקבוצת התווים של מסד הנתונים.
  הערה:
  טיפוס נתונים זה משמש בדרך כלל לאחסון מעקובות ארוכות של נתונים תווים כישות יחידה במערכות ניהול מסד נתונים.

 • תווים נטועים Character DATA

  תמליל הנכלל במסמך אך אינו מיועד לפירוק.
  הערה:
  הקטע המכיל נתונים אלה מסומן כ- CDATA ומשמש במסמכים הכוללים תמליל בשפת סימני עריכה להבחנה בין התווים המקוריים של המסמך לבין אלו שנוספו למסמכים מתוך שפת סימני העריכה, כגון &, <, > וכד'.

 • המרת תווים character conversion

   תהליך ההחלפה של תווים מסכמת קידוד תווים אחת לסכמת קידוד אחרת.

 • המרת רישיות case conversion

   שינוי תווים מתצוגת אותיות רישיות לתצוגת אותיות קטנות ולהיפך.

 • המרה מצמצמת contracting conversion

   המרה שבה האורך של מחרוזת מומרת קצר מאורך המחרוזת המקורית.
  דוגמה:
  כאשר ממירים מחרוזת מעורבת בקידוד EBCDIC הכוללת תווים מקבוצת תווים דו-בתיים למחרוזת מעורבת בקידוד ASCII, המחרוזת המומרת קצרה יותר.

 • מיסדור serialization\ deflating\ marshalling

   התמרת הייצוג בזיכרון של עצם לתסדיר נתונים מתאים לאחסון או לתמסורת.

 • חד-בתי single-byte

   מתייחס לייצוג על ידי בית אחד. 
  הערה:
  בית אחד מכיל, בדרך כלל, שמונה סיביות המאפשרות לייצג 256 תווים שונים.

   

 • תו חד-בתי single-byte character

   תו שקוד התו שלו מורכב מבית אחד בשיטת קידוד תווים מסוימת.
  הערה:
  בשיטות קידוד שונות עשויים להיות לאותו תו קודי תו שונים.
  ראו גם: תו רב-בתי.

 • קבוצת תווים חד-בתיים Single-Byte Character Set

   קבוצת תווים שבה כל תו מיוצג על ידי תו חד-בתי.
  הערה:
  ראו גם: תווים דו-בתיים ותווים רב-בתיים.

 • מחרוזת תווים חד-בתיים single-byte character string

   מחרוזת תווים הבנויה מתווים חד-בתיים אחד או יותר. 
  הערה:
  מחרוזת שאין בה תווים כלל מכונה מחרוזת ריקה.

 • דו-בתי double-byte

   מתייחס לייצוג על ידי שני בתים.
  הערה:
  שני בתים מכילים בדרך כלל 16 סיביות המאפשרות לייצג 65,536 תווים שונים.

 • תו דו-בתי double-byte character

   מתייחס לייצוג על ידי שני בתים.
  הערה:
  שני בתים מכילים בדרך כלל 16 סיביות המאפשרות לייצג 65,536 תווים שונים.

 • רב-בתי multibyte

   מתייחס לייצוג על ידי כמה בתים.  
  הערה:
  יותר משני בתים.

 • תו רב-בתי multibyte character

   תו שקוד התו שלו מורכב מכמה בתים בשיטת קידוד תווים מסוימת.
  הערה:
  בשיטות קידוד שונות עשויים להיות לאותו תו קודי תו שונים.
  ראו גם: תו חד-בתי, תו דו-בתי

 • תו חלופי replacement character

  בהמרת תווים, תו המשמש כממלא מקום של תו שקיים בקבוצת התווים המקורית ולא קיים בקבוצת התווים המיועדת.

 • תו רחב wide character

   תסדיר תו ברוחב קבוע המאפשר לעבד נתונים בגושים ברוחב קבוע ומשום כך מתאים היטב לעיבוד נרחב של תמלילים.
  הערה:
  תווים רחבים הם תלויי-מימוש מאחר שנועדו לתמיכה בעיבוד תווים פנימי.